Aanbod Voel & Leef

When your heart speaks, take good notes

Judith Campbell

Over Voel en Leef

Jou terug in je kracht zetten, dat is het waar het bij Voel en Leef om gaat.

Systemisch coachen is

De pijn nemen, het verdriet en het gemis.

Maar ook je succes nemen en verborgen talenten ontdekken

Systemisch coachen is de knoop ontwarren die ontstaan is in de generaties voor jou en in jou

Systemisch coachen is je plek nemen, schuld nemen dat het je goed gaat

Systemisch coachen gaat over loyaliteit en de grote liefde tussen ouder en kind.

Systemisch coachen brengt je naar binnen, naar je kern.

Systemisch coachen helpt je gezonde relaties uitbouwen met de ander en met jezelf.

Systemisch coachen is het Leven nemen <3

Systemisch coachen is buigen voor datgene wat je gekregen hebt en datgene wat je ze niet konden geven en je zo hard nodig had

Liefs

Peggy